Malý výkladový slovník typů

Mnoho toho okolo toho běhu jsme již probrali, proprali, prodiskutovali, proklábosili. Běh, běhání, běhy, běhny. Zcela marginálně zde přidávám můj soukromý nezávislý silvestrovskonovoroční přehled typů běžců, které mi letí hlavou. Uvedené příklady jsou samozřejmě smyšlené a neshodují se s realitou.

Autostopař - styl na první pohled nepěkný, nesourodý a nesouměrný. Při delším pozorování však nalézáme uspokojení vlivem pravidelnosti nesouměrnosti. Viz náš stopař z největších, jež i ve Švédsku svým stylem dokáže zastavit kamion jedoucí v protisměru, jehož řidič se dívá na druhou stranu, má pouze jedno oko, na kterém má tmavé brýle a to jedno oko má zavřené. Tak výrazný je to styl - Berďův. Krok, pravá noha v zevní rotaci, těžší dopad na platfusovou pravou nohu, hmit pravou horní končetinou lehce ve směru běhu, ale hlavně do strany se semiflexí v lokti, s palcem vzhůru.
Ten, co tančí s větry - ladnější verze předchozího typu. Také dosti výrazně rozhozen, leč běh vypadá jaksi lehčeji, jakoby vánkem byl běžec mírně poháněn, někdy se může zdát, že je vánkem spíše diskrétně brzděn. Končetiny volně a ladně, ale nesystematicky vlají okolo těla, opisujíce nepravidelné tvary. Všimněme si Keňana běžícího ze zmrzlé Lysé dolů.
Cupity dupity - styl pravidelný, systematický. Nelze jej rozhodit ni halasnějším rámusem, ni hlasitým smíchem nebo vysmíváním, ni klocíkem hozeným pod dopadající nohu. Snad výstřelem z děla by styl byl mírně, ale velice krátce narušen. Každý krok za krokem se skládá v pravidelných rychlých smyčkách, krok je krátký, rychlý, úsečný, rázný, nožka není mnoho zvednuta nad podložku, ihned po zvednutí dopadá k podložce. Ó Bóbíka!
Kardiak - veskrze český typ. Je viděn pomálu na vrcholných běžeckých akcích, spíše však jej můžeme spatřit na veřejných místech, kde zdarma jest určité zboží nabízeno. Typ Kardiak zarudlý, později zsinalý ve tváři, zapojujíce všechny pomocné dýchací svaly, spíše než běží se valí směrem vpřed, na distanc jest slyšeti ohromná dýchavičnost takového tvora. Jeho břich napomáhá mu svou setrvačností pohybu vpřed. Mnoho okolostojících odvrací tvář v předtuše náhlého kolapsu Kardiaka a nutnosti zahájit neodkladnou resuscitaci. Pozor, neplést s Gěrojem nebo Krenčipyskem ve finální fázi běhu!
Emháďák (MHD) - typ rovněž převážně český, lze rozděliti ještě na podtyp městský, který povětšinou je rozhalen, nedopnut ke krku, neupraven a úžasnou rychlostí stíhá svůj vysněný spoj městské hromadné dopravy. U emháďáka se běh tohoto typu stává každodenním nechtěným rituálem. Vzhledem k tomu, že svůj běh emháďák nepokládá za sport, mívá často nevhodné obutí, a my můžeme tedy často pozorovati i poranění dolních končetin. Druhým podtypem je vesnický podtyp, který bývá lépe oděn, mívá dobře padnoucí rukavice a čapku, jelikož zastávka dopravního prostředku bývá více vzdálená od místa startu, respektive bydliště než u podtypu městského. Velice často se nezaměřuje na autobus, ale na vlak.
Lysatyp neboli Lysacyp - blázen bláznovská, typ zabejčený, rozum nemající, běhající v zimě v pravidelných intervalech na Lysou horu. Tento typ v jeho konání nezastaví mráz, voda, sníh, drogy, déšť, vítr, chlast, sex, blbé kecy, bolesti hlavy, bolesti břicha, děti, průjem, nepřítel, nahota, stáří, manželka, milenka, tchýně, pohlavní choroba, nedobrá strava, přítel, zelená ani rum, vertigo, nauzea ani vomitus. Cyp v názvu typu běžce je míněn kladně, i ten štajgrův poskok musí totiž umět zabrať, nekecať a valiť.
Typ Okrádáná žena - typ běhu, podobající se tzv. stoji sloupovému. Zářným příkladem je má maminka, která okrádaná cikány v Přívoze na zastávce, zakřičela “ ty lumpe jeden nevycválaný”. Ale radši zůstala stát. A neběžela nikam. Tento běh se nedoporučuje užívat jako běh závodní.
Dyzajnmén - jednoduše rozpoznatelný typ běžce - tělo ušlechtilých kontur, upravený obleček, útlý zadeček, barevně sladěný, růžové tvářičky, vyleštěné zuby. Tito týpci se většinou pohybují stylem vzorným, symetrickým bez zbytečných výkyvů, úhly v kloubech končetin drží přesný stupeň, nechybí typický lehký úsměv, který nemizí po celou dobu běhu. Pozor i tyto typy však mohou se objeviti na stupních vítězů. Pokud je Dyzajnmén zároveň i Tepařem, jedná se o rozdvojení osobnosti a Dyzajnmén toto velice těžce nese, občas si i zapomene upravit bílou kompresní podkolenku. - ano, zde zapadá Kempinator.
Tepař - od Dyzajnména může být občas hůře rozpoznatelný. Důležitými rozlišovacími znaky bývá však ležérnější odění Tepaře a velice časté až strnulé civění na sporttestr, mačkání všelikých čudlíků, upravování snímacího hrudního pásu, slyšitelné pípání hodinek při překročení určitého tepového prahu. Domluva s takovým typem je výrazně omezená, můžete se od něj nanejvýše dovědět, že začne na 140, postupně půjde kolem 160, závěr na 170.
Kamenná tvář - typ běžce, kterého poznáte ihned. Je zcela pohlcen během, před startem má skelný nepřítomný zrak mířící v dáli, přibližně hodinu před startem již nepoznává své blízké, nezdraví, drmolí nesrozumitelnou změť slov. Při vlastním běhu nevtipkuje, nekomunikuje, nemočí, nekálí. Pravý opak typu Opička. Částečně lze do této kategorie zařadit Staníka, tomu však chybí první fáze (tzv. předstartovní vykolejení). Do této kategorie spadá okrajově také náš Poky, který se nenechá rozhodit ani žhavou lávou tekoucí mu přes jeho nové boty. Domovskou kategorií obou zmíněných běžců je však Gěroj.
Opička - běžec skotačící při běhu jako pejsek nebo opička, nenechávajíce se opustit dobrou náladou, zdravící se s ostatními, kynoucí děvčatům na občerstvovacích stanicích, tančící na doprovodnou hudbu, neztrácející glanc, úsměv od osmičky nahoře vlevo po osmičku nahoře vpravo, občas políbivší okolostojící fanynku, v horším případě svou vlastní ženu. Pozor i tento typ se však nezřídka mění v typ Kamenná tvář a to hlavně při delších bězích typu maratonu, kdy Opička zjistí, že to vlastně není žádná bžunda. Nezbývá tedy než nasaditi kamennou tvář a do cíle se doplazit jako typ Fialová Kobra s Kamenovu tváří (že Jaryne. No dobře, tak si mě tady taky zařaďte)
Balboa - to je typ pravého běžce. Styl běhu zde nehraje žádnou roli, jde o typ běžce buldozera, chcete-li nosorožce v říji. Hrne se směrem vpřed, takříkajíc bez bázně a hany, bez ohledů na trénovanost, tepy, design, mimiku, pot či slzy. Je to typ jdoucí na krev. V případě tohoto typu se zohledňuje pouze úsilí a chtíč. Definice je jasná: Balboem je každý, kdo to rve a pere vpřed. A z definice je taktéž zřejmé, že Balboem se může stát prakticky kterýkoliv běžec.
Gěroj - “Best Of The Balboa”. Výhodou tohoto typu je jeho trénovanost. Většinou jsou to Balboové, kteří nejenže to řádně perou, ale hlavně vyhrávají. Mluví se o nich, jsou známí a obdivovaní ostatními typy. Mohou okrajově zasahovat i do typu Dyzajnmén. Příkladem budiž Wiatr, Poky, Stanislav, ale i mnoho dalších…Ode dne 2.1.2012 je mezi Gěroje zařazen jeden z Gěrojů největších - Stoša. (3:13:17)!
Princezna - typ běhu známý dobře z pohádek, kdy se mladá krásná prostovlasá princezna rozeběhne ku svému milému s nakloněnou hrudí ve směru běhu a tím pádem těžištěm těla zřetelně vpředu, s horníma končetinama za tělem, většinou ještě lehce nakloněnou hlavou ku straně a vpřed a s vykřiknutím jména milého při rozeběhnutí - Vašíku! Petře! Jaroslave! Pozor, ani tento běh není radno užívat jako běh závodní.
Turista bez místa - typ běžce, který se kolem běhu pohybuje prakticky stále, mluví o něm, píše o něm, vše o něm ví. Běh miluje, běh fotí, spí v běhu. A jak má tolik starostí kolem běhu, tak nestíhá a občas zapomíná běhat. A tak bloumá krajem, semtam něco uběhne, vyfotí. Je to typ veskrze mírumilovný, nehašteřivý, vhodný do rodinného domku, na zahrádku a k dětem. Ne, Luďo, na tebe jsem nemyslel.
Fialová Kobra - typ běžce, jemuž je třeba věnovat více pozornosti. Kdysi to byl typ rozšířený, žádanější. Dnes je na pokraji vyhynutí, občasně ještě vnímáme zbytky jeho zašlé slávy. Styl tento je podoben pohybu hada vpřed, pohyb esovitý pomalý, sic souměrný, leč neefektivní, nudný, řekněmež neslaný, nemastný. Není to typ záviděníhodný, myšlení slizské, zahýbavé, mluva sprostá, nerozumná. Dnes již je to typ zařaditelný k ohroženým druhům, jako je např. vychuchol povolžský, koza bezoárová, tchořík skrvnitý, kulohlavec Sieboldův, vorvaň tuponosý, sviňucha obecná, labuť zpěvná. V dobách dávno minulých se však i mezi Fialovýma Kobrama nacházely typy Gěroj nebo typ To mi hlava nebere. Dnes zůstaly pouze zbytky typu Princezna, Dyzajnmén.
Dvojčata neboli Twins - zajímavá kategorie, do které nelze zařadit mnoho běžců a to z prostého důvodu - není tolik běhajících dvojčat. Typ je to žádaný o to víc, pokud jsou dvojčátka ženského pohlaví. Pouze některé kluby jimi disponují. Pokud však dvojčata již jsou členy určitého týmu, jsou členy navýsost platnými, loajálními, tým stmelující, táhnoucí vpřed a dodávající mu punc ojedinělosti a významnosti.
Krčman - nemá pranic společného s krkem, krčením nebo Krčí v Praze, jak by se mohlo zdát, nýbrž s krčmou, hospodou neboli putykou. Jedná se o běžný podtyp Fialové Kobry. Nejspecializovanějším Krčmanem je tzv. Krčman Tátový nacházející se převážně v krčmě U Taty.
Typ To mi hlava nebere - typ, jehož krédem je běhat furt, kamkoliv, jakkoliv. Takový typ jeden den běží Lysacup nahoru, dolů si dá závod s chronometrem, proběhne se lehce zpět do poloviny kopce pozpátku, z rondlu si zaběhne domů, dá si několik piv, druhý den si zaběhne na start maratonu, odběhne maraton, a aby za ty dva dny měl přesně 80 km, tak běhá kolem domu 8 koleček. Ten maraton dá po bujarém Silvestru 2.ledna v osobáku a rekordu týmu. Čučíte na něj a říkáte si: To mi hlava nebere, Stošo.
Typ Když to musí být neboli Když už tady jednou jsem - Typ, který často generují Fialové Kobry. Běžec, který za slavných časů běhával s radostí, elánem i šarmem, je nyní vnitrotýmovými neshodami a náladou tak rozhozen, že po odvezení na start se začíná vymlouvat, šklebit, tvářit se blazeovaně, ba i plísnit ostatní. Aby jej nalákali zpět, připravili někteří běžci pro takové rozladěné typy i mnohé veselice a kratochvíle, jako například kategorie nad 90kg. Mnohokrát Koři však vůbec na start přivezen není, jelikož se přes noc stává typem jiným, a to Krčmanem Tátovým.
Typ Tak tady jsem naposled - extrémní typ typu předešlého. Nicméně název typu je mírně zavádějící, i typ Tak tady jsem naposled je běžně vídáván opakovaně na akcích všeho druhu. I když zůstává pravdou, že na každé další akci opakuje větu: Tak tady jsem naposled! Některé typy slovo dodrží a my je již nikdy neuvidíme běhat.
Krenčipysk - (pro neználky - ten, kdo “kroutí pyskem” neboli se šklebí. Krenčipysk lze vyvolat i uměle, a to pojídáním citronu). Je to důležitý typ běžce, kterým jsme prakticky obklopeni. Nepolevující křeč mimických svalů provází Krenčipyska prakticky po celou dobu běhu. Grimasy se volně proměňují, aby však vždy sklouzly k nezaměnitelnému a typickému ksichtu toho kterého běžce. Stává se, že si Krenčipysk uvědomí svou hrozivou grimasu a mimické svaly povolí, ksicht se narovná a vyžehlí. V tuto chvíli se z něj stává opět běžec jiného typu, ale pouze na chvíli, protože jeho podvědomí velí příčněpruhovaným svalům zkroutit ksicht zpět do příslušné nezaměnitelné grimasy. Většina typů běžců může být zároveň i Krenčipyskem. Pozor, nikdy nemůže být Krenčipyskem Dyzajnmén nebo třeba Švihák lázeňský. Naopak krásným Krenčipyskem může být třeba Turista bez místa nebo Typ Okrádaná žena. Příkladem pro všechny budiž Emil Zátopek.
Finálním stadiem Krenčipysku bývá facies Hippocratica (“tvář umírajícího”) velice často viditelná u typu Kardiak.
Mirek Dušín - typ běžce jasných pravidel a zásad. Nepředběhne bližního svého, nechá se před cílem předběhnout dle potřeby ostatních, v případě, že už už to vypadá, že by mohl snad i býti v cíli dříve než jeho protivník, je schopen se od cíle i několik desítek metrů vrátit zpět. Názorným příkladem typu je Švidra, jehož foto se vlivem těchto zásluh objevuje ve významných sportovních kalendářích
Švihák lázeňský - typ, který by mohl býti snadno zaměněn za Dyzajnména, leč je zde několik typických znaků, které toto zařazení vylučují. Předně, Švihák lázeňský je vyzrálý zkušený běžec, slušně, slušivě a dle etikety oděný sportsman, který vnímá fakt, že k vyhlášené akci je nutno přizpůsobit i oděv. A tehdy můžeme viděti Dědka Beskydského běhati ve fraku a cylindru, tedy v oděvu, který přináleží významnosti akce. Dále, Švihák lázeňský vždy jedná s ostatními v rukavičkách (nejlépe bílých), jeho mluva je květnatá, ale význam je vždy jasně sdělen. A v neposlední řadě, takový Švihák lázeňský je váženou osobností mezi ostatními běžci různých typů.
Olgoj Chorchoj - tzv. běžec bájný. Typ nenápadný, řeklo by se málo významný, šedivý. Opak je však pravdou. Tento typ se během neotravuje, ostatní během neotravuje a během běhu nikoho neotravuje. Ano, namluví toho málo, mailové diskuse s přehledem přehlíží, ale pokud již něco vypustí z běžeckých úst, je to pravda a nic než pravda. Pokud se již zcela neplánovaně a skryt pod rouškou tmy, páry nebo mlhy na start dostaví, dokáže divy. Odběhne, pozdraví a zase zmizí, tak jako ona zmiňovaná pára. Olgoj Chorchoj se zjevuje sice sporadicky a zcela neplánovaně, ale za jakýchkoliv situací. Často například po smrtící pijatyce, kdy jiní by spali, nebo běh vzdali, Olgoj Chorchoj - přeneseně tedy Majkl a Malča - vstává opět z mrtvých a vyhrává. Neříká tak ani tak, ale na jeho slova jednou dojde. Trvalý lehký úsměv je pro Olgoje Chorchoje typický.
Typ Já vám ukážu - zde nemyšleno ve zlém. Existují typy běžců, kteří neváhají pro své a hlavně pro edukaci a potěšení ostatních s sebou při běhu tahat foťáky, stativy a jiná těžká heblátka a zastavovat se v půli závodu a ostřit objektivy nebo dokonce si na hlavu důmyslně přichytit kameru a zaznamenat tak celý závod. Díky MIro, Luďo
Paní Colombová - typ, o kterém se dost mluví, stále píše a vidíte jej diskutovat na webu. Na vlastní oči jej ale viděl málokdo. Natož ho vidět závodit! Mluví se o něm jako mluví Colombo o paní Colombové, v diskusích se probírá jeho výkonnost, tréninkové metody, vztahy, práce. Zákulisní zprávy typu “Vypadá to, že Moirak půjde příští rok B7, a že by mohl porazit ml. Kociho” nebo “Viděl jsem ho běhat kolem Sněžky” jsou časté a jsou typickou ukázkou typu Paní Colombová.


Post scriptum: Na této typologii je ideální to, že není pravdivá. Ne že by byla zcela lživá, ale je tvárná, elastická, polymorfní. Můžete si ji různě měnit, hrát si. Je to vlastně taková nová společenská hra. Zkusme příklad: Běžec jménem Pigi. Můžeme jej směle zařadit do kategorie Kardiak, Lysacyp, ale také Opička nebo Tepař. Když nemá den, zařadíme ho pouze do kategorie Krenčipysk. Nebo, a to pozor! - Mirek Dušín. Fíka vměstnáme do kategorie Kardiak, Paní Colombová, ale také Gěroj nebo Krčman. Pokračujme - Ruda může být Kamennou tváří, Lysatypem nebo také třeba Olgojem Chorchojem, ale může se z něj také stát pěkný Krčman, jen co je pravda! A mám zde jednoho, kterého bychom mohli snad zařadit do všech kategorií - Okrádáná žena, Když už tady jednou jsem, Krčman Tátový, Fialová Kobra - Ryšak. A tak si můžete tvořit a hrát a tipovat typy celý večer. Koři se Stanem, Berďa s Keňanem, Twins navzájem, Pigi s Naděždou alias Vladimírou. Jen se mi u té zábavy nepohádejte...

111 komentářů:

 1. Nedostává se mi slov! :)
  Denisa

  OdpovědětVymazat
 2. Nám taky. Vitalij a Vladimíra

  OdpovědětVymazat
 3. Brilantní analýza, elegantní styl, úderný švih. Paráda!!!

  Berďa (Autostopař)

  OdpovědětVymazat
 4. končím :D, fík

  OdpovědětVymazat
 5. Nádhera. Přidávám jeden typ - psavec běhavý. Běh vnímá coby inspiraci a zatímco ostatní běžci se potýkají s kyslíkovým deficitem, on se s tajemným úsměvem ve tváři rozhlíží kolem a v duchu vytváří věty a verše. Zatímco ostatní typy se těší, až konečně proběhnou cílem, on se těší, až bude v teple domova psát články k pobavení ostatních. Díky za ně. Díky Koudy.
  Martin

  OdpovědětVymazat
 6. Koudy jestli budeš někdy běhat, tak jak píšeš, tak ten LYSACUP musíš vyhrát.... Jsi neoficiální mistr světa v psaní HLUPOT :-) alespoň na něco máš talent. MOIRAk

  OdpovědětVymazat
 7. Tak to zase bylo počteníčko, některé typy si trefil úžasně, napsat takový článek muselo dát hodně práce. To fakt obdivuju. Jsi borec a těším se až se v Praze sejdeme všichni v kategorii Balboů a Gěrojů.
  Stoša

  OdpovědětVymazat
 8. Shrnul bych to, že Zdeněk by měl z tebe radost, Koudy.

  Berďa

  OdpovědětVymazat
 9. Úžasné! Jde vidět, že máš teď v té práci více času:)
  PS: po mírné úpravě by se to dalo dát třeba i na bezvaBeh a pod., ať se tím mohou pobavit i další běžci.. já myslím, že se tam spousta lidí pozná!:) Kačenka

  OdpovědětVymazat
 10. Tak trochu pateticky: To vaše názory a to, že se vám to líbí mne ženou dál a výš! Takže to vlastně není ve mně, ale ve vás!
  Myslím, že Mistr světa v psaní hlupot bude na stejné úrovni jako Mistr světa v sherpingu, viď že jo, MOIRAku?
  A "Kurde přydejte!"
  Koudy

  OdpovědětVymazat
 11. Sousede, tos psal beztak v době, kdy jsem s Tebou nemohl do hospody :-) Protože, co jinak s volným časem, že? ;-)

  OdpovědětVymazat
 12. Píši převážně v běhu, za houkajících sirén a slanění z vrtule! ;-)
  Turisto bez místa, kdy jdeme na jedno?

  OdpovědětVymazat
 13. Koudy, tak to je fakt nářez!!!
  To nemá chybu! Valím oči a padám pod stůl :-D
  ivon

  OdpovědětVymazat
 14. Šel jsem si včera zaběhat a na harddisku jsem si projížděl předvčerejší etapu Lysacupu .Ještě mi není jasné , jak to , že jsem nedoběhl přede mnou cupitající opičku Jaryna ? Snad jsem se spokojil s tím , že mi tam spadl dizajnmén, princezna ml. Koci.To mne uspokojilo natolik , že se ve mně probudil Mirek Dušín a pustil jsem ještě další čtyři běžce.A přestože tato etapa byla pro mně nejdražší , poněvadž moje žena p. Colombová nechala v Kameňáku bundu , vím jistě ,že jako Lysacyp přijdu zas a zas .
  Koudy závidím ti lehkost pera , nápad i dům :-)Moje pokusy o psaní , končí těžkotonážním diktátem s nedostatkem slovní zásoby.Gratuluju a přikláním se ke Kačce ,že bys to měl upravit pro širší veřejnost.PS: Jak jsi to myslel s tím mistrem světa v šerpingu ? To jsem nepochopil.

  OdpovědětVymazat
 15. KOUDY si borec a sklanam sa pred tebou. tento odborny clanok by mal byt ako sucast kazdej knizky o behani :D keby som tak mohol behat, kurde šak jáá bych Vám ukázal! :D :D MIro

  OdpovědětVymazat
 16. článek před Mirem , jsem zapomněl podepsat. Takže Pigi

  OdpovědětVymazat
 17. - MIro díky, hodně zdaru a drž se a "Kurde přydej"!!
  - Pigičko, dyk já vím, žes to psal ty. Však jsem tě poznal dle typologie! MOIRAk mě nazval Mistrem světa v psaní hlupot, tak jsem si říkal, že bych se s tebou klidně mohl rovnat a mohl bys být můj kámoš, když jsi Mistrem světa v šerpingu, ne? ;-)

  OdpovědětVymazat
 18. Hoši, Ostrava je plná mistrů světa! Je to krásné místo k žití! :-) L.

  OdpovědětVymazat
 19. U nás na Ukrajině My všichni bratři , všichni rovni , tak co by ne . Po pravdě řečeno mistr světa v šerpingu bude asi trošku víc. :-) Vitalij Pigičko

  OdpovědětVymazat
 20. Tak to je nářez.:-) Člověk se pobaví i u komentářů. Poky

  OdpovědětVymazat
 21. Sousede, jsi v tom s námi, ty jsi taky Mistr světa. Já, dle MOIRAka ve psaní hlupot, a ty jsi vyhrál Mistra světa ve focení hlupot! I když je to dle některých chytrých teda o něco málo méně, než Mistr světa v šerpingu...

  OdpovědětVymazat
 22. Mistr světa v sherpingu je totiž Mistr mistrů! Bohužel v dnešním světě totiž vítězí tupá hrubá síla nad lehkostí jazyka a poetičností optické čočky :-) L.

  OdpovědětVymazat
 23. OK hoši nerad bych se s váma rozhádal , raději začnu fotit básničky :-)Vitalij

  OdpovědětVymazat
 24. Jedu si tak dneska dopoledne do práce a na Českém rozhlase byl... MISTR SVĚTA (ve sportovním aerobiku)! Mistři jsou všude :-) L.

  OdpovědětVymazat
 25. Máš pravdu Luďo , každý v Ostravě je v něčem mistr světa . Tady se prostě nemůžou uchytit lokální soutěže ve stylu krajský přebor nebo dokonce městská soutěž.Prostě jsou jen velká MS a malá MS . A abych nemluvil jen o svém vélkém vítězstvi v MS v šerpingu , tak třeba moje žena Vladimíra je malou MS ve vzkypění polívky , ale jen proto , že se ještě nekonalo mistrovství velké.To by taky vyhrála ,protože Vladimíra je v téhle disciplíně 100% .A až si tohle přečte tak bude určitě ráda , že už se to ví , že je mistryně světa . :-) :-( M.S.Vitalij Raketa Pigičenko
  PS : Kdybych se náhodou v sobotu neukázal , tak mám zaracha !

  OdpovědětVymazat
 26. PS: Chtěl jsem napsat , kdybych se v sobotu neukázal , tak mám mistrovství světa v hlídání dětí. Tak teď je to správně. V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 27. TÁAAAAK... Vážení, né že kdyby se v sobotu neukázal...Vitalij má zaracha v sobotu, tu další etapu taky nepoběží a tu další taky NE...a vlastně už žádnou etapu... Vitalij se právě zařadil do typu "TAK TADY JSEM NAPOSLED", ale doslova!!! Naděžda alias Vladimíra taktéž MS :-D

  OdpovědětVymazat
 28. No Koudy tak ti pěkně děkuju s tou tvojí typologií !!! Ty jsi tomu dal. :-):-):-) V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 29. Vitaliji, Mistr světa v uklidňování Vladimír by si s tím věděl určitě rady! Zkus se pobavit se Švidrou, též má doma jednu :-) L.

  OdpovědětVymazat
 30. No vidíš to mě nenapadlo. Leda , že by Milanova Vlaďka poradila té mojí Vladimíře s tou polívkou ? To ale nepude , protože když se podívám na Milana , jak věčně Švidra hlady tak si myslím , že Vlaďka nevaří vůbec. V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 31. Zítřejší večeři máš v kuchařce na straně 65... :-) Vladimíra

  OdpovědětVymazat
 32. A máme tady nové mistry světa. Mistr světa ve vaření z kuchařky, Mistr světa v urgentním ukončení aktivity v Lysacupu...,
  Ale mistrovství světa v hlídání dětí o víkendu vyhraju já!

  OdpovědětVymazat
 33. dnes tedy budu večeřet : kuchařka ,strana 65 :DOMÁCÍ PŔÍPRAVA LIKÉRů - Kávový likér
  Cukr svaříme s 1/2 L vody, kávu spaříme 1/4 L vody a přikrytou necháme vychladnout. Potom ji přecedíme do studeného svařeného cukru a smícháme s alkoholem ( Vodka , Koňak ) A tady přichází pro mou večeři důležitá věta : Necháme asi týden v láhvi v chladnu ustát a pak přefiltrujeme . :-( V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 34. Tak si to otoč na stranu 68: "POVÁNOČNÍ RYCHLÝ GROG: Celý půllitr rumu vylijeme do půllitru černého ještě horkého vyluhovaného čaje. Počkámě několik minut do doby, než je možno směs pozřít. Poté tak bez prodlení uděláme." konec citátu.

  OdpovědětVymazat
 35. ...a poté, co to Vitalij celé pozře, bude z něj Mistr světa v radosti ze života :-) MSvFH L.

  OdpovědětVymazat
 36. Ty to víš , že já Pigi jsem čajíčkový .Tenhle recept piju jako Předvánoční , abych před svátkama posílil imunitu.

  OdpovědětVymazat
 37. Jestli už tohle není náhodou MS v počtu komentářů ? V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 38. Tak u koho se dneska koná MS v ochutnávání receptu kuchařky ze strany 68? Majda

  OdpovědětVymazat
 39. No jejda to zas bude na Včelínku nablito . V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 40. ...tenhle recept pije jako PředVánoční, aby to přežil...:-) a po vypití je z něj velký MS ve vtipkování :-) Vladimíra

  OdpovědětVymazat
 41. ...kobry se musí rdít hanbou...jestli tohle MS v počtu komentářů čtou... ta nuda na jejich stránkách... :-)

  OdpovědětVymazat
 42. Kobry jsou MS v mlčení :-) Kromě Vitalije, který se akorát kdysi špatně rozhodl, kam vstoupit ;-) MSvFH L.

  OdpovědětVymazat
 43. ...já mu říkala: rozmyslel sis to dobře? a on: ano, kobry jsou to nejlepší co znám! a já: ale vždyť ty neumíš mlčet??? a on: nevadí, naučím se syčet... :-) MSveVP V.

  OdpovědětVymazat
 44. Hele, Kobra prostě v zimě spí a v létě chytá vodníky .Kobry jsou totiž mistři světa v mučení vodníků . :-) M.S.V.Š.V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 45. Dobrý den, těch komentářů by tu bylo ještě více, kdyby se zapojil i Mistr světa v dogtrekingu! S úctou Váš Evžen Snítilý (fanoušek Mistra světa v dogtrekingu a zároveň Mistr světa ve změně politických názorů! :-)

  OdpovědětVymazat
 46. Já tady teda do toho nemám co kecat, já jsem tady taky jenom na návštěvě , ale kluci a holky tady vocaď jsou dušičky votevřenný a pohovoří s každým .Třeba i s mistrem světa v dogtrekingu.Já sám za sebe nejsem fanoušek toho psího trekingu ,mně to přijde ,že je to vod toho člověka takový vynucený jó , jako , že von to ten pes vlastně ani nechce .Třeba můj pes si dělá co chce , absolutní svoboda ,akurát teda když se mi vychčije do peřin , tak po něm vobčas křiknu .V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 47. Vitaliji, my máme doma kocoura. Vždy když vidí, že se někam chystám, což je každý týden, tak se mi vyčůrá do tašky. A vyčůrá se do tašky jenom mi. Ne ženě. Ne dětem. Nikdo jiný mi do tašky nečůrá - ani žena do ní nečůrá, ani děti, ani brácha, když přijde na návštěvu, ani kamarádi, kteří se tu a tam objeví, i různé řemeslníky nechává má taška chladnými, pošťačka si jí taky nevšímá, onehdá tu byl pojišťovák a taky nic. Prostě jenom kocour a jenom moje taška. A taky ho kvůli tomu nenutím běhat. Ať si žije svým svobodným životem, ve kterém má významné místo má taška. Jsem totiž Mistr světa ve stoicismu! MSvFH a MSvS L.

  OdpovědětVymazat
 48. Luďo , já bych ještě zkontroloval souseda ? V. R. P.

  OdpovědětVymazat
 49. Myslím ,že nás dva cizáky budou mít problém odtud vyhodit ? Pěkně jsme si tady pokecali, ale já už půjdu domů . Protože jak se říká : Mlčeti zlato :-)V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 50. nevyhodíme, stali jste se Mistry světa v dřystání na cizích stránkách! ;-)

  OdpovědětVymazat
 51. Jenom poslední poznámka, Mistře Vitaliji... Souseda si hlídám, ten mi též do tašky nečůrá :-) Já mám totiž super Souseda (Mistr světa v sousedování!) on mě totiž nechá tady dřystat! :-)

  OdpovědětVymazat
 52. Kategorie Mistr světa v sousedování je specifická. Mistři jsou totiž dva. Máme tedy na Včelínku dva Mistry světa v sousedování! Souseda a mě. To nám ale nevadí, že sousede? ;-)

  OdpovědětVymazat
 53. Koudy, budeš ještě někdy běhat? Nebo už jen dřystat se sousedem? :-D Já jen, ať na PIM netrénuji zbytečně.

  Berďa

  OdpovědětVymazat
 54. Berďo, nedřystej a trénuj, ať jsi taky v něčem Mistr světa!

  OdpovědětVymazat
 55. Já už jsem Mistr světa v běhu s autostopem. Berďa

  OdpovědětVymazat
 56. Sousede, je to tak, Včelínek je taková světová anomálie :-) Ale abych jenom nedřystal, byl jsem vyběhat stopu v lese! I stopař amatér by mě teď vystopoval ;-) MSvFH a MSvS L.

  OdpovědětVymazat
 57. Chlapci , Já jsem si té anomálie všiml , ale taky jsem si nemohl nevšimnout , že Vám to vaše sousedování ostatní sousedé závidí . A vytvořili , (i když oni o tom neví , protože si myslí , že je nikdo nevidí)další anomálii , několika Mistrů světa ve špehování za záclonou. :-) V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 58. Říkám si kuknu , jestli se to už zastavilo a ono 57. komentářů , bitva o rekord stále pokračuje? Tož dřystnu něco . V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 59. Hlavně dávej bacha, ať Tě někdo z dřystání neobviní! Toho už se pak totiž nezbavíš! MSvFH a MSvS L.

  OdpovědětVymazat
 60. Pigi, tebe je pro FK škoda. Byl by z tebe krásný vodník, i Brekeke by ti šlo :-D

  Berďa

  OdpovědětVymazat
 61. Hned bych z něho udělal Mistra světa v přestupování! Chceš Pigi plazivče?

  OdpovědětVymazat
 62. Díky za nabídku mistři , ale Vás už je dost i na velký fotbal . :-)V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 63. Komentaru uz je snad vic nez na webu MK Seitl u clanku o Adele, Petre a kelimku! ;) BOBika

  OdpovědětVymazat
 64. Jdu navštívit Seitla . O čem se tam tak můžou bavit ? Doufám , že ne o mistrech světa ? V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 65. Jdu taky na MK Seitl, musím vidět diskusi o Adéle, Petře a kelímku!

  OdpovědětVymazat
 66. A já jdu taky na MK Seitl, protože ten kdo neviděl diskusi o Adéle, Petře a kelímku není MS v čemkoli... :-) Vladimíra

  OdpovědětVymazat
 67. Tak já tam jdu taky. A budeme tam diskutovat o Adéle, Petře a kelímku, nebo se sem vrátíme a budeme diskutovat o Mistrech mistrů? :-) MSvFH a MSvS L.

  OdpovědětVymazat
 68. Já jsem Adélu, Petru a kelímek nenašel, což mne převelice mrzí. A tak se vracím... Víte, že Luďa je Mistr světa v topení plynem??

  OdpovědětVymazat
 69. Luďo , nechceš nám k tomu náhodou něco říct ? :-) V.R.P.
  PS: U Seitla jsem taky nepochodil , škoda .

  OdpovědětVymazat
 70. Já osobně bych se teda vrátila sem a můžem pokračovat... A víte, že Vitalij je MS v nakupování džínů a v následném zkoušení a přemýšlení, jestli udělal dobře, že je koupil? :-))) Vitaliji, nechceš nám k tomu něco říct? :-) Vladimíra

  OdpovědětVymazat
 71. Tak dlouho jsem o kelímku, Petře a Adéle dumal, až jsem zapojil Google... A hned první odkaz na dotaz "Adela Petra kelimek" je toto - http://www.balazextremeteam.estranky.cz/clanky/aktualne/2.4.2011-ludgerovicka-15.html :-) Není to sice ten originál, ale dlouhé úseky z něj tam jsou :-) Jsem asi MSvHnI (Mistr světa v hledání na internetu) L. P.S.: Mimochodem, to s tím topením plynem je pravda pravdoucí! :-)

  OdpovědětVymazat
 72. Je mi divné, že Vitalij může být Mistrem světa v něčem, v čem už jsem Mistrem světa já!

  OdpovědětVymazat
 73. Kdo by si pripadne rad osvezil pamet "o kelimku", muze zde odkaz >> ;) Jeste par komentaru a budeme jich mit dvojnasobek => budeme MISTRI SVETA v komentovani!!! :D BOBika

  OdpovědětVymazat
 74. Plánuju extrémní , běžecký , maratónský závod s jedním kelímkem na občerstvovačce a to za výlohou . V.R.P.
  PS: Mimochodem , to s těma džínama je lež jak věž.:-)

  OdpovědětVymazat
 75. Jdu do toho s Tebou, Vitaliji - kdo bude u kelímku první, může se na něj déle koukat! (A mohlo by to být Mistrovství světa!) MSvFH a MSvS

  OdpovědětVymazat
 76. Ovšem aby nám děvčata v popředí nepoškrábala sklo ? To bychom pak viděli velký (jako vodník) kulový.
  (jako Kobra ) hovno.
  V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 77. Když chce být člověk zaručeným Mistrem, musí vědět, koho si na závod pozvat. Když si pozve člověk nesprávné lidi, může dost dobře o titul přijít. Takže ano, děvčata pozvat, ale horší než jsme my sami! Není nutné aby přímo kulhaly, stačí aby byly pomalejší. Po takovém závodě mohou vzhlížet k vítězům :-) MS v kde čem L.

  OdpovědětVymazat
 78. Luďo , ty jsi hlava ! Pěkné , ale pomalé prdelky po závodě vzhlížející k Mistrům .To je závod snů.V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 79. A to vám bude příjemné, když budete Mistři světa v podvádění, co holoto?!

  OdpovědětVymazat
 80. Sousede, Tebe hněte, že Tě nepozveme, protože jsi rychlejší, viď? ;-)

  OdpovědětVymazat
 81. Pigi, na co ti bude, když v závodě bude pěkná prdelka, která bude pomalejší než ty? Když bude za tebou, tak se na ni nebudeš moct logicky koukat , ne? Leda , že by to bylo mistrovství světa v běhu pozadu :-) Majda

  OdpovědětVymazat
 82. Jestli teda do toho mohu zasáhnout... no já vím, že nemůžu, ale nedá mi to :-) Vzhledem k tomu, že posledně jsi se milý Vitaliji zařadil do typu "Tak tady jsem naposled" nepředpokládám, že před i za tebou poběží jakákoliv pěkná prdelka :-) A nelži tady že s těma džínama to je lež jinak tě pasuji na MSvNP (v nemluvení pravdy) :-) vladimíra

  OdpovědětVymazat
 83. A když už jsme u těch kelímků...dnes jsem měla sen: stál tam jeden kelímek a běželo k němu asi 8 Lysacupistů (bohužel vážně netuším kterých...:-) ), smůlu měli v tom, že já u něho byla první a hned ho celý vypila... :-) sorry...:-)) Vladimíra (a to Lysacupy neběhám...asi začnu...:-)

  OdpovědětVymazat
 84. Majdo , prdelky až po závodě . :-)
  Vladimíro , na Lysacup si nosí každý svůj kelímek . :-)
  Koudy , nebuď baba .
  A teď vážně :-) Podle kelímkové diskuse ( dal jsem si tu práci a přečetl ji celou ) jsem zjistil dvě alarmující věci.A to : 1. Kolik máš psů - tolikrát jsi člověkem ( Tady zaostávám , poněvadž máme doma jen jednoho tygra .Rád bych poprosil o vyjímku a stal se člověkem alespoň rybičkama .)2. My běžci jsme všichni na jedné lodi . (Tak tady jsem se hodně vystrašil ! Vybral jsem si pro sebe samozřejmě tu jednodušší variantu a to zpomalit svou již tak pomalu plující bárku ještě více , abych si udržel dostatečný odstup.
  Tak to vypadá , že to dodřystáme do 100. V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 85. Zapomněl jsem v malé typologii běžců na typ Kelímkář: typ závodníka srdcaře. Neběhá pro vlastní uspokojení z běhu, ale o vzrušení na občerstvovačce. Snadno odhalitelný - na startu klidný, vyrovnaný, po občerstvovačce s odřenými koleny a nosem, ti lepší třímají v prstech ruky plastikový kelímek, na tváři mají blažený úsměv.
  Doufám, že nám na té společné lodi nedělá kapitána Francesco Schettino!!

  OdpovědětVymazat
 86. Frančesco je typický opak vodníka . Vodníka totiž nerozhodí , že mu teče do bot .V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 87. Vitaliji, správně má být - kolik kelímků máš, tolikrát jsi člověkem. Na psech a množství vody v botech či kelímcích je to naprosto nezávislé. Já mám doma kelímek pro každou příležitost a cítím se být fakt mnohonásobným člověkem (zvlášť, co se váhy týče ;-) Takže nevěš hlavu a sháněj kelímky! MS v kde čem L.

  OdpovědětVymazat
 88. Luďo, je třeba vysvětlit podrobněji, protože Vitalij tě nechápe :-) Jak jako kolik kelímků máš, tolikrát jsi člověkem??? Vitalij nemá ani jeden kelímek... aháááá...je to jasná kobra, teda fijalová kobra :-) Vladimíra

  OdpovědětVymazat
 89. Chtělo by to tady taky trochu cenzury ! Ta moje stará se tu nějak zabydlela a mele nesmysly. Poslal jsem Ju do lesa pro dřevo , tak už by měl být klid . Má nějak moc energie . No a co , že nemám kelímek , piju rovnou z láhve . V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 90. Uff ... to mi to teda trvalo, než jsem přelouskala všechny komentáře :-)
  Denisa, MS v "přežívání" zkouškového

  OdpovědětVymazat
 91. To už tu jako žádný další komentář nenapíšete? Luďo, Vitaliji, Koudy, Vladimíro, co se s vámi děje? :-0

  Berďa

  OdpovědětVymazat
 92. Já bych rád, ale jsem zcela dekompenzován z Adély, Petry a kelímku. Pořád to nějak nemohu pochopit.

  OdpovědětVymazat
 93. Já jsem raději vyrazil na víkend pryč, abych nemusel být u té slavné události, kdy se to tady přehoupne přes stovku... Já na ty ceremonie moc nejsem... A ono zatím nic. Asi se všichni mistři zalekli té zodpovědnosti - kdo že to bude ten stý? Jsme tu všichni Mistři světa v zalekání... MS v kde čem L.

  OdpovědětVymazat
 94. A pak jsem si řekl - půjdu všem příkladem - přispěji tou svou troškou do mlýna. Nezávisle na kelímcích, nezávisle na Petrách, Adélách, Brunhildách i Dianách. A zkusím přidat další komentář. Co to s ostatními udělá? Chytnou se za nos a pomůžou nebo tu na to zůstanu sám? Sousede! Vitaliji! Vladimíro! Majdo! Zamyslete se nad sebou a pomožte dobré věci! O mistrovský titul se pak nějak podělíme! Nebo ho dáme na charitu! Nebo do kelímku!

  OdpovědětVymazat
 95. Tak jsem se rozhorlil, až jsem se zapomněl podepsat! MS v kde čem L.

  OdpovědětVymazat
 96. Já jsem se teda zamyslela, ale jsem tak znavená broděním se sněhem na Lysou, že nemám ani kelímek ....... ale mám flašku a dokonce i s brčkem a o víkendu to rozjedem :-) Majda

  OdpovědětVymazat
 97. Já budu stý! To já zase ty ceremonie, slávu, předávání věnců, třesení pravicí, proslovy, to já zvládnu, to já se nebojím!

  OdpovědětVymazat
 98. já můžu mít stý komentář klidně i bez těch oficialit, to já zvládnu i bez nich...

  OdpovědětVymazat
 99. No vidíte, jde to! A je to tady, zase se můžeme veselit, rejdit, volat sláva! Sláva běhu, sláva sousedům, sláva vám, slavíci!

  OdpovědětVymazat
 100. Jo tak jste to docvakli do 100 i beze mně . Po sobotní etapě a představě , že příští týden se budu v tom sněhu brodit 24. hodin mi došla řeč. Ale už je to trošku lepčí a už se zase těším a mluvím a píšu a slavím rekord společně s Vámi přátelé . :-) V.R.P.

  OdpovědětVymazat
 101. A je to v kelimku! Komentaru je temer jako snehu na asfaltce na Lysou. Ze by do soboty jeste neco pripadlo/pripsalo?! ;) MS v ... Bozo, v cem muzu byt mistr??! BOBika

  OdpovědětVymazat
 102. Jejejej, Bóbika, ty jsi Místr světa v cupitání, dřystání, tabulkování, čekání na tatínkování, vtipném vtipkování a mnoho a mnoho dalším!

  OdpovědětVymazat
 103. Tak jsme načali dvoustovku. No, to je pěkné. Sousede, když budeš mít i dvoustý komentář, tak Ti příští rok pomůžu složit dřevo (nebo nějakou báseň ;-) Jsem totiž Mistr světa ve slibování!

  OdpovědětVymazat
 104. Abych z tebe neudělal Mistra světa v pomáhání sousedovi, to bys měl celý rok co robit! ;-)

  OdpovědětVymazat
 105. No...Vitalij mě poslal pro dřevo do lesa a já prošvihla MS v komentářích :-) se na to... no nic...dřevo do zásoby nasbírám při LH24 a ať se Vitalij třeba staví na hlavu, že to neběžím dostatečně rychle :-)

  OdpovědětVymazat
 106. Dnes ráno jsem viděl Berďu - a i on má jeden mistrovský titul v kapse - je Mistrem světa v běhu S běžkama ;-)

  OdpovědětVymazat
 107. Jo, a psal to MS v kde čem :-)

  OdpovědětVymazat
 108. Já bych řekl, že jsem Mistr světa v padání na běžkách. :-)

  Berďa

  OdpovědětVymazat
 109. Info z PIGITEAMu: Vitalij předevčírem vařil doma polívku...a tímto se stává novým MS ve vzkypění polívky :-) To jste opravdu ještě neviděli??? :-) Naděžda

  OdpovědětVymazat
 110. Vy si ten mistrovský titul přehazujete jak horký brambor! Jste Mistři světa v přehazování horkých brambor (v týmech ;-) MS v kde čem

  OdpovědětVymazat